Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt CCCLVIII (2) 2003

Magdalena Kozera, Zbigniew Gołaś

Uwarunkowania zmian poziomu spasania zbóż w Polsce

Conditions of changes of cereal feeding in Poland

Abstract: In the article the macroeconomic conditions of demand and supply changes on the example of cereal and meat markets in Poland were presented. Then the changes of grains supply level and pay of their production, as well as the influence on other branch markets, especially meat market were analyzed.

Słowa kluczowe: cereal market, grain production, consumption of grain, feeding of grain, prices relations

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom358/zeszyt2/art_7.pdf

For citation: 2003 Magdalena Kozera, Zbigniew Gołaś, 2003. Uwarunkowania zmian poziomu spasania zbóż w Polsce. J. Agribus. Rural Dev. (2), 91 - 102. . Rocz. AR Pozn. 358,Ekonomia 2: 91 - 102;