Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt CCCLVIII (2) 2003

Zenon Grześ

Próba oszacowania aktualnej wartości wskaźnika kosztu napraw ciągników rolniczych użytkowanych w warunkach gospodarstw wielkoobszarowych

Attempt of estimation of topical values of index of the cost of repairs of agricultural tractors used in farms

Abstract: In this work it is attempted to estimate topical values of the index of the cost of repairs of the new generation agricultural tractors. Research of the costs of technical service was performed of the agricultural tractors Fendt exploited in farms. For this agricultural tractors was marked index of the cost of their repairs. The average value of the index of costs of the repairs for investigated agricultural tractors amounted about 60%.

Słowa kluczowe: agricultural tractors, technical service, index of costs of repairs

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom358/zeszyt2/art_5.pdf

For citation: 2003 Zenon Grześ, 2003. Próba oszacowania aktualnej wartości wskaźnika kosztu napraw ciągników rolniczych użytkowanych w warunkach gospodarstw wielkoobszarowych. J. Agribus. Rural Dev. (2), 71 - 75. . Rocz. AR Pozn. 358,Ekonomia 2: 71 - 75;