Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt CCCLVIII (2) 2003

Zbigniew Gołaś, Magdalena Kozera

Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania zmian struktury dochodowej indywidualnych gospodarstw rolnych

Economic and social conditions for changes in income structure of individual farms

Abstract: This paper presents analysis of differentiation of income situation of 528 family farms included in the farm accounting system in 1993-1997.

Słowa kluczowe: structure of incomes, family income, parity of income, private farms

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom358/zeszyt2/art_3.pdf

For citation: 2003 Zbigniew Gołaś, Magdalena Kozera, 2003. Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania zmian struktury dochodowej indywidualnych gospodarstw rolnych. J. Agribus. Rural Dev. (2), 37 - 49. . Rocz. AR Pozn. 358,Ekonomia 2: 37 - 49;