Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt CCCLVIII (2) 2003

Tatiana Chomczuk, Jakub Hadyński

Rola i pozycja Ukrainy w procesie międzynarodowej integracji gospodarczej

International economic integration: role and importance of Ukraine

Abstract: In the paper are presented the resources and economic results of restructuring performance in the Ukraine economic. The review of the discussion in reamed society of the country on dangers connected with liberalisation of the Ukrainian and international trade was shown. The neccessity and benefits of these proccesses for the Ukrainian economy development were presented.

Słowa kluczowe: economic integration, internationale integration, Ukraine, Community of Independent State CIS

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom358/zeszyt2/art_2.pdf

For citation: 2003 Tatiana Chomczuk, Jakub Hadyński, 2003. Rola i pozycja Ukrainy w procesie międzynarodowej integracji gospodarczej. J. Agribus. Rural Dev. (2), 11 - 36. . Rocz. AR Pozn. 358,Ekonomia 2: 11 - 36;