Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt CCCLVIII (2) 2003

Rafał Baum

Kryteria oceny zrównoważonego rozwoju w gospodarstwach rolnych

The criteria of sustainable development evaluation in farms

Abstract: The conception of durable and sustainable development has been created on the ground of the crisis in the European agriculture. The construction of the tools and models for the estimation of farms sustainable development level is necessary in foreseeable future in Poland. The mythological trial of systematization of the principal indicators groups on this estimation is presented in this paper.

Słowa kluczowe: sustainable development, farm, ecology v. economy

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom358/zeszyt2/art_1.pdf

For citation: 2003 Rafał Baum, 2003. Kryteria oceny zrównoważonego rozwoju w gospodarstwach rolnych. J. Agribus. Rural Dev. (2), 3 - 10. . Rocz. AR Pozn. 358,Ekonomia 2: 3 - 10;