Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (35) 2015 , DOI: 10.17306/JARD.2015.4

Mariusz Grębowiec

Rola jakości w podejmowaniu decyzji nabywczych przez konsumentów na przykładzie rynku mięsa i wędlin

THE ROLE OF QUALITY IN MAKING PURCHASING DECISIONS ON THE EXAMPLE OF MEAT AND CURED MEAT PURCHASING CONSUMERS

Abstract:

 The paper discusses the concept of quality and the factors that it consist of. It takes into account the role of the consumer in the formation of the product quality. It presents the basic quality assurance systems used in food production. Purchasing decision-making process and its implications have been presented. The situation on the market of meat and cured meat in Poland and the legal requirements for the production of food of animal origin have been described. It presents the results of their survey, comparing them with the available data.

Streszczenie w języku polskim:

 W opracowaniu omówiono pojęcie jakości oraz czynniki, które się na nie składają. Uwzględniono rolę róż- nych grup czynników w procesie kształtowania jakości produktu. Zaprezentowano podstawowe systemy zapewnienia jakości stosowane przez przedsiębiorstwa w procesie produkcji żywności. Przedstawiono proces podejmowania decyzji nabywczych oraz jego uwarunkowania. Opisano także obecną sytuację na rynku mięsa i wędlin w Polsce. Rozważania teoretyczne poparto wynikami własnego badania ankietowego oraz porównano je z dostępnymi danymi dotyczącymi analizowanego problemu.

Słowa kluczowe: quality, meat, cured meat, consumer, market

Słowa kluczowe w języku polskim: jakość, mięso, wędliny, konsument, rynek

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom35/zeszyt1/art_4.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2015.4
Zapis do cytowania:

MLA Grębowiec, Mariusz. "Rola jakości w podejmowaniu decyzji nabywczych przez konsumentów na przykładzie rynku mięsa i wędlin." J. Agribus. Rural Dev. 35.1 (2015): 39-47.
APA Mariusz Grębowiec (2015). Rola jakości w podejmowaniu decyzji nabywczych przez konsumentów na przykładzie rynku mięsa i wędlin. J. Agribus. Rural Dev. 35 (1), 39-47
ISO 690 GRęBOWIEC, Mariusz. Rola jakości w podejmowaniu decyzji nabywczych przez konsumentów na przykładzie rynku mięsa i wędlin. J. Agribus. Rural Dev., 2015, 35.1: 39-47.
Adres do korespondencji:
dr inż. Mariusz Grębowiec, Katedra Polityki Europejskiej Finansów Publicznych i Marketingu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-7897 Warszawa, Poland
Email do korespondencji:
grebowiecmariusz@poczta.onet.pl