Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt CCCXLIII (1) 2002

Dorota Czerwińska-Kayzer

Rola kredytów preferencyjnych na zakup obrotowych środków produkcji

Die Rolle kurzfristigen Vorzugskredite

Abstract: Anfang der 90er Jahre, um die polnische Landwirtschaft zu fördern, wurde das Agrar- Kreditprogramm eingeführt, und dabei auch die kurzfristigen Vorzugskredite für Kauf der Umlaufvermögen. Seit Anfang an beobachtet man großes Interesse daran. Das zeigt, daß die Landwirte das Umlaufvermögen mit Hilfe der kurzfristigen Vorzugskredite finanzieren und das Eigenkapital für Kauf von Anlagevermögen bestimmen.

Słowa kluczowe: Finanzierung der landwirtschaftlichen Betrieben, Kapital, kurzfristi-ges Kapital, Vorzugskredite

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom343/zeszyt1/art_9.pdf

For citation: 2002 Dorota Czerwińska-Kayzer, 2002. Rola kredytów preferencyjnych na zakup obrotowych środków produkcji. J. Agribus. Rural Dev. (1), 115 - 122. . Rocz. AR Pozn. 343,Ekonomia 1: 115 - 122;