Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt CCCXLIII (1) 2002

Tatiana Chomczuk

Analiza komparatywna rolnictwa Ukrainy i Polski na tle państw Unii Europejskiej

The comparative analysis of Ukrainian and Polish agriculture

Abstract: The analysis of the characteristics and differences between Polish and Ukrainian agriculture and of overcoming negative trends in the development of agriculture of these countries, is shown in this paper.

Słowa kluczowe: agriculture, market economy, safety food, common European policy

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom343/zeszyt1/art_5.pdf

For citation: 2002 Tatiana Chomczuk, 2002. Analiza komparatywna rolnictwa Ukrainy i Polski na tle państw Unii Europejskiej. J. Agribus. Rural Dev. (1), 53 - 70. . Rocz. AR Pozn. 343,Ekonomia 1: 53 - 70;