Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt CCCXLIII (1) 2002

Grażyna Adamczyk, Szymon Tarant, Anna Trębacz

Zachowania konsumentów na rynku mleka spożywczego

Consumer behaviour on liquid milk market

Abstract: . Results of consumer researches showed that milk is still a very popular and invaluable component of food model of Polish consumer. Only the consumer preferences were changing in relation to sort of milk, the form of its package or place of buying and quantity of buying. The main objective of this paper was to show selected aspects of consumer behaviors associated with liquid milk on the instance of Poznań city households.

Słowa kluczowe: liquid milk, consumption, preferences, consumer behaviours

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom343/zeszyt1/art_4.pdf

For citation: 2002 Grażyna Adamczyk, Szymon Tarant, Anna Trębacz, 2002. Zachowania konsumentów na rynku mleka spożywczego. J. Agribus. Rural Dev. (1), 43 - 52. . Rocz. AR Pozn. 343,Ekonomia 1: 43 - 52;