Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt CCCXLIII (1) 2002

Grażyna Adamczyk

Wybrane aspekty zachowań konsumpcyjnych i wzorców spożycia żywności w polskich gospodarstwach domowych w latach dziewięćdziesiątych

Selected aspects of consumptive behaviour and food consumption models in Polish households in the 1990’s

Abstract: Mostly positive changes in consumption realisation conditions in previous 10 years and also changing consumer and his behaviour made a revolutionary changes in food consumption patterns. Provided analysis of food consumption showed the general tendency for decreasing unit consumption of food and changes in its structure. The main objective of this paper was showing particular aspects of food consumption and household consumption behaviours in the nineties.

Słowa kluczowe: consumption behaviour, consumption pattern, food, food consumption

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom343/zeszyt1/art_3.pdf

For citation: 2002 Grażyna Adamczyk, 2002. Wybrane aspekty zachowań konsumpcyjnych i wzorców spożycia żywności w polskich gospodarstwach domowych w latach dziewięćdziesiątych. J. Agribus. Rural Dev. (1), 31 - 41. . Rocz. AR Pozn. 343,Ekonomia 1: 31 - 41;