Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt CCCXLIII (1) 2002

Grażyna Adamczyk

Analiza profilu demograficznego gospodarstw domowych i jego implikacje na rynku żywności

Analysis of household demographic profile and its implication on food market

Abstract: Food demand as an effect of different consumer behaviour depends on a lot of factors associated with both food purchaser and external conditions. The most important factors which influence the amount, quality and structure of food demand are demographic features of households. In this paper are showed the most important features of demographic profile of city households and their implications for food market.

Słowa kluczowe: demand, households, demographic profile, market implication

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom343/zeszyt1/art_2.pdf

For citation: 2002 Grażyna Adamczyk, 2002. Analiza profilu demograficznego gospodarstw domowych i jego implikacje na rynku żywności. J. Agribus. Rural Dev. (1), 17 28. . Rocz. AR Pozn. 343,Ekonomia 1: 17 28;