Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt CCCXLIII (1) 2002

Karol Wajszczuk

Miejsce logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem przetwórstwa rolno-spożywczego

Logistics place in management of agrifood business

Abstract: . Creating the logistic staff in the investigated firm made management process easier in the result of co-ordination of all their cell activities in a system way. In a complex attitude to sort and work out information for all firm departments makes preparing decision process professional and taking decision by particular departments quicker.

Słowa kluczowe: logistics, business management, management structures, agribusiness

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom343/zeszyt1/art_19.pdf

For citation: 2002 Karol Wajszczuk, 2002. Miejsce logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem przetwórstwa rolno-spożywczego. J. Agribus. Rural Dev. (1), 219 - 225. . Rocz. AR Pozn. 343,Ekonomia 1: 219 - 225;