Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt CCCXLIII (1) 2002

Szymon Tarant

Przystosowanie się producentów ziemniaków jadalnych do wymagań handlu i konsumentów

Adaptation of the table potato producers to the trade and consumer requirements

Abstract: Mainly experienced producers in big, intensive and well-equipped farms cultivate consumption potatoes. Most producers succeeded in fast adapting to the new market and consumer requirements.

Słowa kluczowe: potatoes, market, trade turnover

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom343/zeszyt1/art_18.pdf

For citation: 2002 Szymon Tarant, 2002. Przystosowanie się producentów ziemniaków jadalnych do wymagań handlu i konsumentów. J. Agribus. Rural Dev. (1), 205 - 218. . Rocz. AR Pozn. 343,Ekonomia 1: 205 - 218;