Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt CCCXLIII (1) 2002

Szymon Tarant

Analiza tendencji w produkcji ziemniaków w Polsce w latach dziewięćdziesiątych

Analysis of development tendency in potato production in Poland in the nineties

Abstract: Downward tendency in potato production in the years 1980-1998 was a result of the declining of area of agricultural land and fluctuation in the crop production issued from the variation of the yields. The main reasons for reducing of a potato sown area include a decrease in the competitiveness of potatoes as a fodder, changes in the collectivized agriculture sector and the reduction in demand for potatoes from the processing industry.

Słowa kluczowe: potatoes, production, agricultural area, yields

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom343/zeszyt1/art_17.pdf

For citation: 2002 Szymon Tarant, 2002. Analiza tendencji w produkcji ziemniaków w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. J. Agribus. Rural Dev. (1), 193 - 203. . Rocz. AR Pozn. 343,Ekonomia 1: 193 - 203;