Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt CCCXLIII (1) 2002

Szymon Tarant

Analiza preferencji gospodarstw domowych dotyczących zakupu i spożycia ziemniaków na przykładzie Poznania

Analysis of household preferences in buying and consumption of potatoes on the basis of Poznań city

Abstract: Potatoes consumption is still very popular in Polish households. In spite of decreasing consumption of potatoes, consumers have higher and more precise requirements related to buying and consumption of potatoes. Differences in households behaviour on potato market depends on size of household incomes and next education and age of family head and place of living.

Słowa kluczowe: potatoes, household, consumer requirements

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom343/zeszyt1/art_16.pdf

For citation: 2002 Szymon Tarant, 2002. Analiza preferencji gospodarstw domowych dotyczących zakupu i spożycia ziemniaków na przykładzie Poznania. J. Agribus. Rural Dev. (1), 181 - 192. . Rocz. AR Pozn. 343,Ekonomia 1: 181 - 192;