Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt CCCXLIII (1) 2002

Magdalena Szymańska

Stopień wykorzystania kredytów na zakup nieruchomości rolnych

The degree of using loans for purchasing land realty

Abstract: In this article we analyze the degree of consuming loans for the purpose of purchasing farming land.

Słowa kluczowe: loans, purchasing farming land

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom343/zeszyt1/art_15.pdf

For citation: 2002 Magdalena Szymańska, 2002. Stopień wykorzystania kredytów na zakup nieruchomości rolnych. J. Agribus. Rural Dev. (1), 175 - 180. . Rocz. AR Pozn. 343,Ekonomia 1: 175 - 180;