Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt CCCXLIII (1) 2002

Magdalena Szymańska

Przestrzenne zróżnicowanie cen parcel ziemi w wybranym rejonie Wielkopolski

The space differentiation of land prices in the selected region of Wielkopolska

Abstract: In this paper we present the space differentiation of plots of agricultural land prices in the selected region of Wielkopolska. We reviewed the prices of the arable land, the greenland and the arable land on submarkets which constitute the land market.

Słowa kluczowe: prices of agricultural land, arable land, greenland

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom343/zeszyt1/art_14.pdf

For citation: 2002 Magdalena Szymańska, 2002. Przestrzenne zróżnicowanie cen parcel ziemi w wybranym rejonie Wielkopolski. J. Agribus. Rural Dev. (1), 153 - 172. . Rocz. AR Pozn. 343,Ekonomia 1: 153 - 172;