Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt CCCXLIII (1) 2002

Benedykt Pepliński, Karol Wajszczuk, Dariusz Majchrzycki

aspekcie uzyskiwanych przychodów brutto

The labour inputs analysis in developing farms in their gross supply aspect

Abstract: The researches have showed, that along with growth of gross supply of investigated farms, the value of gross agricultural profit per one farm is increasing, but at the same time it is decreasing in conversion on 1000 zl of gross supply. However, gross profit is increasing both on one farm and 1000 zl of gross supply when the scale of production is growing up.

Słowa kluczowe: labour inputs, developing farms, gross supply, gross agricultural profit

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom343/zeszyt1/art_12.pdf

For citation: 2002 Benedykt Pepliński, Karol Wajszczuk, Dariusz Majchrzycki, 2002. aspekcie uzyskiwanych przychodów brutto. J. Agribus. Rural Dev. (1), 137 - 146. . Rocz. AR Pozn. 343,Ekonomia 1: 137 - 146;