Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt CCCXLIII (1) 2002

Dariusz Majchrzycki, Benedykt Pepliński, Rafał Baum

Opłacalność uprawy roślin strączkowych jako alternatywnego źródła białka paszowego

Profitability of pulse crops growing as an alternative source of protein in feeding stuff

Abstract: The best economical result give pea, field pea and broad bean. Profitable relation “protein costs of production on a farm: price of protein in soybean” is in producing broad bean and yellow lupine.

Słowa kluczowe: crop, profitability of products, big farms, individual farms

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom343/zeszyt1/art_11.pdf

For citation: 2002 Dariusz Majchrzycki, Benedykt Pepliński, Rafał Baum, 2002. Opłacalność uprawy roślin strączkowych jako alternatywnego źródła białka paszowego. J. Agribus. Rural Dev. (1), 129 - 136. . Rocz. AR Pozn. 343,Ekonomia 1: 129 - 136;