Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt CCCXLIII (1) 2002

Zenon Grześ

Badania rzeczywistych kosztów obsługi technicznej nowoczesnych kombajnów zbożowych

The research of real costs of technical service of modern cereal combine harvesters

Abstract: In this work research into real costs of technical service of cereal combine harvesters were undertaken. On the example of the Claas cereal combine harvesters firms costs of the repairs carried in the during their of exploitation were estimated. Obtained results show lower values of real costs of the repairs in comparison with the values of calculation of these costs.

Słowa kluczowe: cereal combine harvesters, technical service, costs

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom343/zeszyt1/art_10.pdf

For citation: 2002 Zenon Grześ, 2002. Badania rzeczywistych kosztów obsługi technicznej nowoczesnych kombajnów zbożowych. J. Agribus. Rural Dev. (1), 123 - 127. . Rocz. AR Pozn. 343,Ekonomia 1: 123 - 127;