Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt CCCXLIII (1) 2002

Grażyna Adamczyk

Analiza dochodowych uwarunkowań konsumpcji w gospodarstwach domowych w latach dziewięćdziesiątych

Income conditions analysis of household consumption in the nineties

Abstract: One of the basic factors creating consumer behaviours is their income. Income is the condition of fulfilling consumer needs. Income limitation forces the consumer to select the most important needs which will be fulfilled. Special meaning in the whole need system have nutrition needs. The main objective of this paper was analysis of income conditions of consumption and expenditures of households with non-agriculture source of income in 1993-1999.

Słowa kluczowe: household, consumer incomes, food expenditures

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom343/zeszyt1/art_1.pdf

For citation: Adamczyk G. 2002 Grażyna Adamczyk, 2002. Analiza dochodowych uwarunkowań konsumpcji w gospodarstwach domowych w latach dziewięćdziesiątych. J. Agribus. Rural Dev. (1), 3 - 16. . Rocz. AR Pozn. 343,Ekonomia 1: 3 - 16;