Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (34) 2014

Jan Pawlak

Polski rynek maszyn rolniczych po wejściu do Unii Europejskiej – ceny środków mechanizacji rolnictwa

POLISH FARM MACHINERY MARKET AFTER ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION – PRICES OF MEANS OF AGRICULTURAL MECHANIZATION

Abstract:

VAT for farm machinery has been increased from 0 to 22% level since the accession to the EU. This was a main reason for rise in prices of a set of 34 farm machines which in June 2004 was by 28.1% higher than a year earlier. Thanks to the decrease in prices of the most expensive farm machines – harvester threshers, during the years 2006--2009 the price level was quite stable, even though prices of most machines rose. From 2010 moderate, but generally higher than the inflation rate rise in price of the set was observed. During the years 2003-2013 the price of the set of 34 farm machines grew more expensive by 66.7%, whilst the inflation index increased by 32.6%. In 2004, 2005, 2010 and 2013 the rate of increase of prices of farm machines was higher than dynamics of the inflation index (relatively by 16.8, 15.5, 3.5 and 3.1 per cent points). In spite of machinery price growth, the equivalent of the set of 34 machines in form of mass or volume of swine and cattle for slaughter, wheat, milk and potato was in 2013 by 1.0 to 33.3% lower than in 2003. The above mentioned set as related to the unit of mass of rye and sugar beet was by 4.1 and 40.3% more expensive.

Streszczenie w języku polskim:

Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej zwiększono stawkę VAT na sprzęt rolniczy z 0 do 22%. Było to główną przyczyną wzrostu cen zestawu 34 środków mechanizacji rolnictwa, którego cena w czerwcu 2004 roku była o 28,1% wyższa niż rok wcześniej. Lata 2006-2009 charakteryzowała się dość stabilną ceną zestawu, mimo drożenia większości maszyn wchodzących w jego skład. W tym czasie nastąpiły obniżki ceny najdroższej maszyny – kombajnu zbożowego. Od 2010 roku notowano umiarkowany, lecz na ogół wyższy od wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji), wzrost cen zestawu. W okresie 2003-2013 podrożał on o 66,7%, podczas gdy inflacja w tym czasie wyniosła 32,6%. W latach: 2004, 2005, 2010 i 2013 wzrost cen zestawu przewyższał inflację, odpowiednio o 16,8; 15,5; 3,5 i 3,1 punktu procentowego. Mimo wzrostu cen sprzętu rolniczego od 2004 roku, ekwiwalentem zestawu 34 maszyn była w 2013 roku mniejsza o 1,0-33,3% masa bądź objętość żywca wieprzowego i wołowego, pszenicy, mleka oraz ziemniaków. Zestaw ten podrożał w stosunku do jednostki masy żyta i korzeni buraków cukrowych (o 4,1 i 40,3%).

Słowa kluczowe: farm machinery market, prices, price relations

Słowa kluczowe w języku polskim: rynek maszyn rolniczych, ceny, relacje cen

PDF in angielskim Publikacja w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom34/zeszyt4/art_9.pdf
PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom34/zeszyt4/art_9_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Pawlak, Jan. "POLISH FARM MACHINERY MARKET AFTER ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION – PRICES OF MEANS OF AGRICULTURAL MECHANIZATION." J. Agribus. Rural Dev. 34.4 (2014): 99-109.
APA Jan Pawlak (2014). POLISH FARM MACHINERY MARKET AFTER ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION – PRICES OF MEANS OF AGRICULTURAL MECHANIZATION. J. Agribus. Rural Dev. 34 (4), 99-109
ISO 690 PAWLAK, Jan. POLISH FARM MACHINERY MARKET AFTER ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION – PRICES OF MEANS OF AGRICULTURAL MECHANIZATION. J. Agribus. Rural Dev., 2014, 34.4: 99-109.
Adres do korespondencji:
prof. dr hab. inż. Jan Pawlak, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Oddział w Warszawie, ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa, Poland
Email do korespondencji:
j.pawlak@itep.edu.pl