Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (34) 2014

Sebastian Kujawiak, Jerzy Bykowski, Robert Mazur, Klaudia Ziemblińska, Jędrzej Nyćkowiak

Warunki efektywności finansowej indywidualnych systemów zagospodarowania wód opadowych

COST-EFFICIENCY OF RAINWATER COLLECTING SYSTEMS FOR INDIVIDUAL HOUSEHOLD

Abstract:

The aim of this investigation was an assessment of the application effectiveness of three alternatives for rainwater harvesting systems for individual households, in central Great Poland climatic conditions. During the study the amount of storm water, which can be collected from the 3 different size roof areas (80, 135, 185 m2) was assessed, in relation to the needs of a four-person family, for the region of the Tarnowo Podgórne. The receivable amount of rainwater was analysed at a rate of 10, 25, 50% of total annual precipitation occurrence probability, including the lower values, appeared in the period of 1960-2008. For the financial efficiency evaluation of investment, an indicator of the average annual cost per unit (Ws) and the net present value (NPV) were used. The results show that for the Great Poland region with the average annual sum of precipitation of 550mm, only the roof surfaces of 185 m2 and bigger allow obtaining the profits from collected rainwater and reimbursement for building rainwater harvesting installations within 30 years of its operation.

Streszczenie w języku polskim:

W pracy przeprowadzono analizę technicznych i ekonomicznych aspektów budowy i eksploatacji trzech wariantów instalacji do zagospodarowania wód opadowych, w warunkach klimatycznych centralnej Wielkopolski. Oszacowano ilości wód opadowych, jakie można pozyskać w nieruchomościach zlokalizowanych w gminie Tarnowo Podgórne, zróżnicowanych pod względem powierzchni dachu, na tle normatywnego zużycia wody przez czteroosobowe gospodarstwo domowe. Stwierdzono, że w analizowanych warunkach, gdy dachy mają małą (80 m2), a nawet średnią powierzchnię (135 m2), nie jest możliwe uzyskanie odpowiedniej ilości wody z opadów do pełnego zaspokojenia pozakonsumpcyjnych potrzeb gospodarczych, w latach średnich pod względem rocznej sumy opadów atmosferycznych. Przy obecnych kosztach instalacji w Polsce efektywny pod względem finansowym okazał się najprostszy wariant systemu, który umożliwia wykorzystanie wody jedynie do celów ogrodowych. Zwiększenie efektywności stosowania urządzeń będzie możliwe w przypadku wzrostu cen za doprowadzenie wody i odbiór ścieków stosowanych przez przedsiębiorstwa komunalne, względnie w przypadku zmian warunków finansowania takich zakupów, np. poprzez dopłaty lub preferencyjne oprocentowania kredytów na ich zakup.

Słowa kluczowe: storm water, rainwater harvesting system, financial efficiency

Słowa kluczowe w języku polskim: woda opadowa, indywidualne systemy zagospodarowania wody opadowej, efektywność finansowa inwestycji

PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom34/zeszyt4/art_8_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Kujawiak, Sebastian, et al. "Warunki efektywności finansowej indywidualnych systemów zagospodarowania wód opadowych." J. Agribus. Rural Dev. 34.4 (2014): 91-98.
APA Sebastian Kujawiak, Jerzy Bykowski, Robert Mazur, Klaudia Ziemblińska, Jędrzej Nyćkowiak (2014). Warunki efektywności finansowej indywidualnych systemów zagospodarowania wód opadowych. J. Agribus. Rural Dev. 34 (4), 91-98
ISO 690 KUJAWIAK, Sebastian, et al. Warunki efektywności finansowej indywidualnych systemów zagospodarowania wód opadowych. J. Agribus. Rural Dev., 2014, 34.4: 91-98.
Adres do korespondencji:
mgr inż. Sebastian Kujawiak, Katedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej, Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Piątkowska 94a, 60-694 Poznań, Poland
Email do korespondencji:
sebastian.kujawiak@gmail.com