Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (34) 2014

Anna Augustyńska-Prejsnar, Małgorzata Ormian, Grażyna Gajdek

Preferencje nabywcze „żywności wygodnej” pochodzenia drobiowego w opinii młodzieży akademickiej

PURCHASING PREFERENCES FOR CONVENIENT FOOD OF POULTRY ORIGIN IN OPINION OF YOUNG UNIVERSITY STUDENTS

Abstract:

Convenient food of poultry origin is becoming increasingly competitive compared to traditional meat and meat products and thus gaining in popularity. Students irregular lifestyle and lack of time to prepare meals make convenient food preferred by them. Attempts were made to learn student respondents’ views on consumption, product offer, as well as purchasing preferences for convenient food of poultry origin. Consumers surveyed indicated that they often consumed elements of poultry carcasses and concentrates such as bouillon cubes, and instant soups. Majority of respondents affirmed that offers of convenient poultry products were satisfactory. Ease of meals preparation and time – saving were two factors that contributed significantly to purchasing preferences. In the opinion of those surveyed low price could be the key factor that influenced frequent purchases of convenient food.

Streszczenie w języku polskim:

W pracy podjęto próbę poznania opinii na temat spożycia, oferty oraz preferencji nabywczych „żywności wygodnej” pochodzenia drobiowego w środowisku młodzieży akademickiej na podstawie badań ankietowych. Badani konsumenci wskazali, że najczęściej spożywają koncentraty drobiowe (kostki rosołowe, zupy instant) oraz elementy tuszek drobiowych. Większość respondentów uznała, że oferta drobiowej „żywności wygodnej” jest satysfakcjonująca, a w preferencjach nabywczych największe znaczenie miała łatwość przygotowania posiłków i oszczędność czasu. W opinii ankietowanych niższa cena jest czynnikiem, wpływającym na wzrost częstotliwości dokonywania zakupu „żywności wygodnej” pochodzenia drobiowego.

Słowa kluczowe: convenience food, poultry, survey, university students

Słowa kluczowe w języku polskim: żywność wygodna, mięso drobiowe, preferencje nabywcze, studenci

PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom34/zeszyt4/art_2_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Augustyńska-Prejsnar, Anna, et al. "Preferencje nabywcze „żywności wygodnej” pochodzenia drobiowego w opinii młodzieży akademickiej." J. Agribus. Rural Dev. 34.4 (2014): 17-26.
APA Anna Augustyńska-Prejsnar, Małgorzata Ormian, Grażyna Gajdek (2014). Preferencje nabywcze „żywności wygodnej” pochodzenia drobiowego w opinii młodzieży akademickiej. J. Agribus. Rural Dev. 34 (4), 17-26
ISO 690 AUGUSTYńSKA-PREJSNAR, Anna, ORMIAN, Małgorzata, GAJDEK, Grażyna. Preferencje nabywcze „żywności wygodnej” pochodzenia drobiowego w opinii młodzieży akademickiej. J. Agribus. Rural Dev., 2014, 34.4: 17-26.
Adres do korespondencji:
dr inż. Anna Augustyńska-Prejsnar, Zakład Produkcji Zwierzęcej i Oceny Produktów Drobiarskich, ul. Zelwerowicza D9, 36-601 Rzeszów, Poland
Email do korespondencji:
augusta@univ.rzeszow.pl