Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (34) 2014

Paulina Anioła-Mikołajczak, Joanna Chudzian, Larisa Pataraia

Typy zachowań oszczędnościowych osób młodych w Gruzji na przykładzie mieszkańców Tbilisi

TYPES OF SAVING BEHAVIOURS OF YOUNG RESIDENTS OF GEORGIA ON THE EXAMPLE OF TBILISI INHABITANTS

Abstract:

The aim of this study is to distinguish the types of saving behaviour of young Georgians – residents of the capital Tbilisi. The objective was achieved using primary survey data and cluster analysis. Three types of saving behaviour strategies were distinguished: with cash, valuing safety and diversifying saving portfolio. Research indicates that among young residents of Georgia dominates the type of valuing safety. People belonging to this group place their savings in products with a low degree of risk, such as bank deposits in the national currency, cash and insurance policies.

Streszczenie w języku polskim:

Celem niniejszej pracy było wyodrębnienie typów zachowań oszczędnościowych młodych Gruzinów – mieszkańców Tbilisi. Cel został zrealizowany z wykorzystaniem danych pierwotnych pochodzących z badań ankietowych prowadzonych w Gruzji. Za pomocą analizy skupień wyróżniono trzy typy zachowań istotnie różniące się między sobą strategiami w zakresie podejścia do oszczędności. Badania wykazały, że wśród młodych mieszkańców Gruzji dominuje typ ceniący bezpieczeństwo, lokujący swoje oszczędności w produkty o małym stopniu ryzyka, takie jak: depozyty bankowe w krajowej walucie, gotówka i polisy ubezpieczeniowe.

Słowa kluczowe: saving, saving behaviour, cluster analysis

Słowa kluczowe w języku polskim: oszczędzanie, zachowania oszczędnościowe, analiza skupień

PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom34/zeszyt4/art_1_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Anioła-Mikołajczak, Paulina, et al. "Typy zachowań oszczędnościowych osób młodych w Gruzji na przykładzie mieszkańców Tbilisi." J. Agribus. Rural Dev. 34.4 (2014): 5-16.
APA Paulina Anioła-Mikołajczak, Joanna Chudzian, Larisa Pataraia (2014). Typy zachowań oszczędnościowych osób młodych w Gruzji na przykładzie mieszkańców Tbilisi. J. Agribus. Rural Dev. 34 (4), 5-16
ISO 690 ANIOłA-MIKOłAJCZAK, Paulina, CHUDZIAN, Joanna, PATARAIA, Larisa. Typy zachowań oszczędnościowych osób młodych w Gruzji na przykładzie mieszkańców Tbilisi. J. Agribus. Rural Dev., 2014, 34.4: 5-16.
Adres do korespondencji:
mgr Paulina Anioła-Mikołajczak, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Agrobiznesu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Email do korespondencji:
aniola@up.poznan.pl