Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (33) 2014

Ewa Cieślik, Jerzy Cieślik, Piotr Wasilewski, Kinga Turcza, Agnieszka Siembida

Ocena jakości usług gastronomicznych jako czynnik zwiększający zaufanie konsumentów

EVALUATION OF QUALITY CATERING SERVICES AS A FACTOR

Abstract:

The aim of this study was to assess the impact of quality catering services on the increase of consumers’ confidence. The survey data were collected among 200 inhabitants of the district town of the province of Silesia taking into account their gender, age and occupational status. The research tool was the authoring questionnaire. The scope of the research included the quality of catering services, including customer service, and the level of customer satisfaction and know why the use of catering services. The results indicate a close correlation between the quality of catering services (cleanliness of premises, interior design, appearance / hygiene service staff) and customers’ satisfaction. The majority of the respondents seldom use the food service and catering establishments; they choose affordable business premises, mostly fast food. Then, their attention is paid to their own tastes and prices, of the offered dishes. For the polled a very important criterion for choosing a place is the service staff of the establishment (manners, hygiene, appearance). The quality of catering services is very important for the customers, as it determines the choice of the catering facility and increases consumers’ loyalty in the institution.

Streszczenie w języku polskim:

Celem badań była ocena wpływu jakości usług gastronomicznych na przyrost zaufania konsumentów. Podstawą analizy były wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród 200 mieszkańców miasta powiatowego województwa śląskiego, zróżnicowanych pod względem płci, wieku oraz statusu zawodowego. Narzędzie badawcze stanowił autorski kwestionariusz ankiety. Zakres badań obejmował jakość usług gastronomicznych, w tym obsługi klienta, a także poziom zadowolenia klienta i poznanie powodów korzystania z usług gastronomicznych. Uzyskane wyniki wykazały ścisłą korelację między jakością usług gastronomicznych (czystość lokalu, wystrój wnętrza, wygląd/higiena obsługi) a zadowoleniem klienta. Stwierdzono, iż większość respondentów rzadko korzysta z usług gastronomicznych, przy czym wybierali oni najczęściej niedrogie zakłady typu fast food. Wybierając potrawy respondenci kierowali się ich cenami oraz rekomendacją kelnera. Dla ankietowanych bardzo ważnym kryterium wyboru zakładu była jakość usług, w tym kultura personelu, higiena osobista, prezencja.

Słowa kluczowe: catering service, consumer loyalty/trust, customer service, customer satisfaction

Słowa kluczowe w języku polskim: usługi gastronomiczne, jakość usług, zaufanie konsumentów

PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom33/zeszyt3/art_2_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Cieślik, Ewa, et al. "Ocena jakości usług gastronomicznych jako czynnik zwiększający zaufanie konsumentów." J. Agribus. Rural Dev. 33.3 (2014): 15-24.
APA Ewa Cieślik, Jerzy Cieślik, Piotr Wasilewski, Kinga Turcza, Agnieszka Siembida (2014). Ocena jakości usług gastronomicznych jako czynnik zwiększający zaufanie konsumentów. J. Agribus. Rural Dev. 33 (3), 15-24
ISO 690 CIEśLIK, Ewa, et al. Ocena jakości usług gastronomicznych jako czynnik zwiększający zaufanie konsumentów. J. Agribus. Rural Dev., 2014, 33.3: 15-24.
Adres do korespondencji:
prof. dr hab. inż. Ewa Cieślik, Katedra Technologii Gastronomicznej i Konsumpcji, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, ul. Balicka 122, 30-149 Kraków, Poland
Email do korespondencji:
rrciesli@cyf-kr.edu.pl