Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (33) 2014

Anna Augustyńska-Prejsnar, Małgorzata Ormian, Grażyna Gajdek

Wybory rynkowe mięsa kurcząt brojlerów w opinii studentów

MARKET CHOICES FOR BROILER CHICKEN MEAT IN THE OPINION

Abstract:

Recently there has, been growing a increase in consumption of poultry meat in Poland. The most important material for slaughter poultry are broilers. Among factors that influence rising demand for poultry meat are: low price, availability of raw materials and promotional campaigns of safe nutrition. Its nutritional and sensory value makes it a choice product. University students are a specific group that has aroused the interest of nutritionists. The students’ lifestyle is characterised by high active social life and intense responsibilities, which ought to be augmented with a carefully chosen diet. The youth do not only have significant impact on the family purchasing decisions but display a strong purchasing power due to financial resources at their disposal and would in the future become mature and rational consumers. The article lists factors that determine purchasing needs, reasons for choice of markets and the consumption frequency of broiler meat. The feeling of lack of other products coupled with current sales promotions were, in the opinion of the students surveyed, often responsible for the decision to purchase of broiler chicken meat. Low price and the ease of preparation were also key reasons for the choice of this meat product. Responding students noted that skinless chicken breast fillet was most commonly consumed.

Streszczenie w języku polskim:

W artykule przedstawiono czynniki warunkujące potrzebę dokonania zakupu, powody wyborów rynkowych i częstość spożywania mięsa kurcząt brojlerów. W opinii studentów potrzebę dokonania zakupu mięsa z kurcząt brojlerów najczęściej warunkowały odczucie braku produktu, a także aktualna promocja. Niska cena mięsa i łatwość przyrządzania potraw były głównym powodem wyboru mięsa. Badani studenci wskazali, że najczęściej spożywają filet z piersi kurcząt bez skóry.

Słowa kluczowe: convenience food, poultry, survey, university students

Słowa kluczowe w języku polskim: mięso kurcząt brojlerów, studenci, wybory rynkowe

PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom33/zeszyt3/art_1_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Augustyńska-Prejsnar, Anna, et al. "Wybory rynkowe mięsa kurcząt brojlerów w opinii studentów." J. Agribus. Rural Dev. 33.3 (2014): 5-13.
APA Anna Augustyńska-Prejsnar, Małgorzata Ormian, Grażyna Gajdek (2014). Wybory rynkowe mięsa kurcząt brojlerów w opinii studentów. J. Agribus. Rural Dev. 33 (3), 5-13
ISO 690 AUGUSTYńSKA-PREJSNAR, Anna, ORMIAN, Małgorzata, GAJDEK, Grażyna. Wybory rynkowe mięsa kurcząt brojlerów w opinii studentów. J. Agribus. Rural Dev., 2014, 33.3: 5-13.
Adres do korespondencji:
dr inż. Anna Augustyńska-Prejsnar, Zakład Produkcji Zwierzęcej i Oceny Produktów Drobiar-skich, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Zelwerowicza D9, 36-601 Rzeszów, Poland
Email do korespondencji:
augusta@univ.rzeszow.pl