Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (27) 2013

Krzysztof Łobos, Mirosława Szewczyk

Pomiar kapitału intelektualnego i jego wpływ na efektywność przedsiębiorstw produkujących podłoże pod uprawę pieczarek

Impact of intangible assets on the economic effectiveness as illustrated by national enterprises in the manufacturing mushroom compost

Abstract:

As a result of intensive increase in the production of mushrooms in recent years, Poland has become the biggest provider of this produce in Europe. The fact has entailed also a considerable rise in the production of compost. The paper, analyses the financial data relating to the six biggest manufacturers of phase III compost for growing mushrooms in Poland, for 2006-2010. The aim of the paper is to advance an initial reconnaissance whether different rates meant to reflect intangible assets of these companies are connected with purely economic measures. In order to examine the companies representing the sector of mushroom compost production, the following were made use of: CIV (Calculated Intangible Value), intellectual capital rate built on the basis of that known as Q Tobin, and rate Z (the model provided by D. Wierzba).

Streszczenie w języku polskim:

Polska stała się w ostatnich latach największym w Europie producentem pieczarek. Dzięki temu znacząco wzrosła również produkcja podłoża do ich uprawy.
W opracowaniu zaprezentowano wyniki analizy danych finansowych za lata 2006-2010 sześciu największych producentów podłoża pod uprawę pieczarek fazy III w Polsce. Celem artykułu jest wstępne rozpoznanie, czy różne miary odzwierciedlające zasoby niematerialne tych przedsiębiorstw są związane z miarami czysto ekonomicznymi. W badaniu spółek reprezentujących sektor produkcji podłoża pod uprawę pieczarek wykorzystano: CIV (Calculated Intangible Value), miarę kapitału intelektualnego zbudowaną w oparciu o koncepcję miary znanej jako Q-Tobina oraz miarę Z (model Dariusza Wierzby).

Słowa kluczowe: CIV, intellectual capital rate, economic effectiveness, mushroom compost

Słowa kluczowe w języku polskim: CIV (Calculated Intangible Value), miara kapitału intelektualnego, efektywność ekono-miczna, podłoże pod uprawę pieczarek

PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom27/zeszyt1/art_13_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Łobos, Krzysztof, and Mirosława Szewczyk. "Pomiar kapitału intelektualnego i jego wpływ na efektywność przedsiębiorstw produkujących podłoże pod uprawę pieczarek." J. Agribus. Rural Dev. 27.1 (2013): 143-152.
APA Krzysztof Łobos, Mirosława Szewczyk (2013). Pomiar kapitału intelektualnego i jego wpływ na efektywność przedsiębiorstw produkujących podłoże pod uprawę pieczarek. J. Agribus. Rural Dev. 27 (1), 143-152
ISO 690 ŁOBOS, Krzysztof, SZEWCZYK, Mirosława. Pomiar kapitału intelektualnego i jego wpływ na efektywność przedsiębiorstw produkujących podłoże pod uprawę pieczarek. J. Agribus. Rural Dev., 2013, 27.1: 143-152.
Adres do korespondencji:
dr hab. Krzysztof Łobos, Katedra Zarządzania, Wydział Ekonomiczny w Opolu, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, ul. Kośnego 72, 45-372 Opole, Poland
Email do korespondencji:
krzysztof.lobos@wsb.wroclaw.pl