Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (27) 2013

Ewa Cieślik, Anna Kościej, Jerzy Cieślik, Dagmara Ładziejewska

Ocena znajomości systemu HACCP wśród personelu zakładów gastronomicznych

Evaluation of HACCP knowledge of the catering staff

Abstract:

This paper presents the results of a study on HACCP knowledge among catering staff. The study involved 100 people working in catering establishments randomly selected, such as restaurants, bars and cafes. The research tool was a survey questionnaire. The results indicate an insufficient level of knowledge of the respondents and indicate the need for training in the principles and significance of the HACCP system among people working in the catering industry. Since their knowledge is highly dependent, functioning of the HACCP system in the catering establishment seriously depends on their knowledge which is reflected in the quality and safety of food produced.

Streszczenie w języku polskim:

W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących znajomości systemu HACCP wśród pracowników zakładów gastronomicznych. Badaniem objęto 100 osób pracujących w losowo wybranych zakładach gastronomicznych, takich jak: restauracje, bary i kawiarnie. Narzędzie badawcze stanowił autorski kwestionariusz ankiety. Uzyskane wyniki świadczą o niewystarczającym poziomie wiedzy respondentów i wskazują na konieczność prowadzenia szkoleń w zakresie zasad i znaczenia systemu HACCP wśród osób pracujących w branży gastronomicznej. Od ich poziomu wiedzy w dużym stopniu zależy funkcjonowanie systemu HACCP w zakładzie, co przekłada się na jakość i bezpieczeństwo produkowanej żywności.

Słowa kluczowe: HACCP, gastronomy, food quality

Słowa kluczowe w języku polskim: HACCP, gastronomia, jakość żywności

PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom27/zeszyt1/art_5_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Cieślik, Ewa, et al. "Ocena znajomości systemu HACCP wśród personelu zakładów gastronomicznych." J. Agribus. Rural Dev. 27.1 (2013): 53-61.
APA Ewa Cieślik, Anna Kościej, Jerzy Cieślik, Dagmara Ładziejewska (2013). Ocena znajomości systemu HACCP wśród personelu zakładów gastronomicznych. J. Agribus. Rural Dev. 27 (1), 53-61
ISO 690 CIEśLIK, Ewa, et al. Ocena znajomości systemu HACCP wśród personelu zakładów gastronomicznych. J. Agribus. Rural Dev., 2013, 27.1: 53-61.
Adres do korespondencji:
mgr inż. Anna Kościej, Katedra Technologii Gastronomicznej i Konsumpcji, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, ul. Balicka 122, 30-149 Kraków, Poland
Email do korespondencji:
a.kosciej@gmail.com