Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (27) 2013

Paulina Anioła, Zbigniew Gołaś

Strategie oszczędnościowe gospodarstw domowych w Polsce

Polish households’ saving strategies

Abstract:

The article presents the results of households’ saving strategies types classification. A cluster analysis method, based on households’ saving portfolio, was used for classification. Six types of strategies were distinguished: low risk, conservative, very passive, very conservative, diversification and aggressive.

Streszczenie w języku polskim:

W artykule przedstawiono wyniki klasyfikacji typów strategii oszczędnościowych gospodarstw domowych. Klasyfikację przeprowadzono z wykorzystaniem metody analizy skupień na podstawie portfolio oszczędnościowego gospodarstw domowych. Wyodrębniono sześć typów strategii: niskiego ryzyka, konserwatywną, wybitnie bierną, wybitnie konserwatywną, dywersyfikacji, agresywną.

Słowa kluczowe: savings, saving structure, saving strategies, households

Słowa kluczowe w języku polskim: oszczędności, struktura oszczędności, gospodarstwa domowe, strategie oszczędnościowe

PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom27/zeszyt1/art_2_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Anioła, Paulina, and Zbigniew Gołaś. "Strategie oszczędnościowe gospodarstw domowych w Polsce." J. Agribus. Rural Dev. 27.1 (2013): 19-31.
APA Paulina Anioła, Zbigniew Gołaś (2013). Strategie oszczędnościowe gospodarstw domowych w Polsce. J. Agribus. Rural Dev. 27 (1), 19-31
ISO 690 ANIOłA, Paulina, GOłAś, Zbigniew. Strategie oszczędnościowe gospodarstw domowych w Polsce. J. Agribus. Rural Dev., 2013, 27.1: 19-31.
Adres do korespondencji:
mgr Paulina Anioła, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Agrobiznesu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Email do korespondencji:
aniola@up.poznan.pl