Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (23) 2012

Olga Stefko

Zadłużenie i aktywność inwestycyjna gospodarstw rolniczych w zależności od typu rolniczego

Debt and investment activity of agricultural farms connected with types of production

Abstract: The article presents various levels of debt and investment activity observed both in the Wielkopolska and Silesia regions farms. It was proved that in the area of the analysed parameters, the best performance was observed in types C and H. These groups showed the highest effectiveness of their activity in cooperation with financial institutions. Questions connected with economic calculation should not be neglected, because  a disparity between the value of production and profitability of the business was noticed, which may have an adverse impact on the debt level of individual farms.
Streszczenie w języku polskim: W artykule przedstawiono zróżnicowanie w zadłużeniu i aktywności inwestycyjnej gospodarstw rolniczych na przykładzie Wielkopolski i Śląska. Wykazano, że najlepsze pod względem analizowanych parametrów były gospodarstwa ogrodnicze i zajmujące się hodowlą zwierząt ziarnożernych. W grupach tych gospodarowały osoby wykazujące skuteczność we współpracy z instytucjami finansowymi. Nie powinno się jednak przy tym zaniedbywać bieżącej analizy rachunku ekonomicznego. Odnotowano bowiem znaczną dysproporcję między wartością produkcji a dochodowością prowadzonej działalności, co może mieć niekorzystny wpływ na poziom zadłużenia poszczególnych gospodarstw.

Słowa kluczowe: investment activity, borrowed capital, agriculture

Słowa kluczowe w języku polskim: aktywność inwestycyjna, kapitał obcy, rolnictwo

PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom23/zeszyt1/art_11_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Stefko, Olga. "Zadłużenie i aktywność inwestycyjna gospodarstw rolniczych w zależności od typu rolniczego ." J. Agribus. Rural Dev. 23.1 (2012): 135-143.
APA Olga Stefko (2012). Zadłużenie i aktywność inwestycyjna gospodarstw rolniczych w zależności od typu rolniczego . J. Agribus. Rural Dev. 23 (1), 135-143
ISO 690 STEFKO, Olga. Zadłużenie i aktywność inwestycyjna gospodarstw rolniczych w zależności od typu rolniczego . J. Agribus. Rural Dev., 2012, 23.1: 135-143.
Adres do korespondencji:
dr Olga Stefko, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Agrobiznesu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Email do korespondencji:
stefko@up.poznan.pl