Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (18) 2010

Sabina Kauf, Agnieszka Tłuczak

Marka produktów regionalnych jako narzędzie promocji obszarów wiejskich (na przykładzie województwa opolskiego)

The brand of regional products as a tool to promote rural development (on the basis of opolskie voivodeship)

Abstract: In recent years a growing interest in regional products could be observed. Products which names point to the place of their origin are bought willingly. Regional products are frequently rediscovered, often found by accident to be finally found with a great efforts in the shops. The specific qualities of the regional products, and especially those of traditional food products, decide about their originality and authenticity. It also proves the fact that they are bought more willingly than mass products. The research on the behaviour of the consumers on the regional products market in Opole area shows that these products are bought willingly. They also create a chance to show and promote the region they are from.
Streszczenie w języku polskim: W ostatnich latach można zauważyć rosnące zainteresowanie produktami regionalnymi oraz tradycyjnymi. Coraz chętniej są nabywane produkty, których nazwa wskazuje na miejsce pochodzenia. Produkty regionalne są często odkrywane na nowo, często trafia się na nie przez przypadek, a następnie dokłada starań, by znaleźć je w innych punktach handlowych. Specyficzne walory produktów regionalnych, a w szczególności tradycyjnych artykułów żywnościowych, decydują o ich oryginalności i autentyczności oraz o tym że są one chętniej nabywane niż produkty masowe. Potwierdzają to badania empiryczne, przeprowadzone w województwie opolskim. Regionalne produkty Opolszczyzny, nie tylko żywnościowe, są również szansą na pokazanie i promocję regionu, z którego pochodzą.

Słowa kluczowe: regional products, rural development

Słowa kluczowe w języku polskim: produkt regionalny, rozwój obszarów wiejskich

PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom18/zeszyt4/art_6_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Kauf, Sabina, and Agnieszka Tłuczak. "Marka produktów regionalnych jako narzędzie promocji obszarów wiejskich (na przykładzie województwa opolskiego)." J. Agribus. Rural Dev. 18.4 (2010): 61-72.
APA Sabina Kauf, Agnieszka Tłuczak (2010). Marka produktów regionalnych jako narzędzie promocji obszarów wiejskich (na przykładzie województwa opolskiego). J. Agribus. Rural Dev. 18 (4), 61-72
ISO 690 KAUF, Sabina, TłUCZAK, Agnieszka. Marka produktów regionalnych jako narzędzie promocji obszarów wiejskich (na przykładzie województwa opolskiego). J. Agribus. Rural Dev., 2010, 18.4: 61-72.
Adres do korespondencji:
dr Sabina Kauf, Katedra Logistyki i Marketingu, Uniwersytet Opolski, ul. Ozimska 46 a, 45-058 Opole, Poland
Email do korespondencji:
atluczak@uni.opole.pl