Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (17) 2010

Małgorzata Żolik

Wdrażanie schematu II pilotażowego programu LEADER+ w Wielkopolsce

Implementation of scheme II a LEADER type measure in Wielkopolska

Abstract: The aim of the study was to compare implementation of Scheme II a LEADER-type measure in Wielkopolska and in the country. The work presents selected characteristics of rural areas in the region and in the whole country, as well as the sources and the level of financial support. 
Streszczenie w języku polskim: Celem artykułu jest próba porównania wdrażania Schematu II Pilotażowego Programu LEADER+ w Wielkopolsce i w Polsce. Analizie poddano wybrane charakterystyki obszarów wiejskich w regionie i w całym kraju, a także stopień i kierunki wykorzystania środków finansowych alokowanych na wdrażanie inicjatywy.

Słowa kluczowe: Scheme II, Program LEADER, rural areas, development

Słowa kluczowe w języku polskim: Schemat II, Program LEADER, obszary wiejskie, rozwój

PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom17/zeszyt3/art_11_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Żolik, Małgorzata. "Wdrażanie schematu II pilotażowego programu LEADER+ w Wielkopolsce." J. Agribus. Rural Dev. 17.3 (2010): 109-118.
APA Małgorzata Żolik (2010). Wdrażanie schematu II pilotażowego programu LEADER+ w Wielkopolsce. J. Agribus. Rural Dev. 17 (3), 109-118
ISO 690 ŻOLIK, Małgorzata. Wdrażanie schematu II pilotażowego programu LEADER+ w Wielkopolsce. J. Agribus. Rural Dev., 2010, 17.3: 109-118.
Adres do korespondencji:
mgr Małgorzata Żolik, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Pol-skiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Email do korespondencji:
zolik@up.poznan.pl