Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (17) 2010

Artur Kraszkiewicz

Ekonomiczno-energetyczna wartość drewna robinii akacjowej

Economic and energy value of black locust

Abstract: The paper assesses the economic and energy usage of black locust tree biomass for fuel purposes with reference to oak, hornbeam, beech, birch, poplar and willow wood as a competing timber species on the biomass market. It has been shown that the average price of black locust timber in the forest inspectorates considered in the survey is comparable with other hardwood species and PLN 40 more expensive (for one cubical meter) than poplar and willow timber. It has also been proved that energy unit price contained in black locust timber is slightly lower than in willow timber and 5 to 20 per cent lower than in other wood species. The research results allow to conclude that black locust timber produces the cheapest energy unit.
Streszczenie w języku polskim: W pracy przedstawiono ocenę ekonomiczno-energetyczną wykorzystania dendromasy robinii akacjowej na cele opałowe w odniesieniu do drewna dębu, grabu, buku, brzozy, topoli i wierzby, jako konkurencyjnych gatunków drewna na rynku biomasy. Wykazano, że średnia cena drewna robiniowego w rozpatrywanych nadleśnictwach jest porównywalna z gatunkami drzew o twardym drewnie i o ponad 40 złm-3 większa niż drewna topoli i wierzby. Oceniono, że w warunkach badań jednostkowa cena energii, zawarta w drewnie robinii akacjowej, jest nieznacznie mniejsza niż drewna wierzby oraz o około 5-20% mniejsza od pozostałych gatunków drewna. Pozwala to wysnuć wniosek, że – wśród rozpatrywanych gatunków drewna – drewno robinii akacjowej wytwarza najtańszą jednostkę energii.

Słowa kluczowe: price of firewood, dendromass energy, unit price of energy, black locust

Słowa kluczowe w języku polskim: cena drewna opałowego, energia dendromasy, jednostkowa cena energii, robinia akacjowa

PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom17/zeszyt3/art_7_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Kraszkiewicz, Artur. "Ekonomiczno-energetyczna wartość drewna robinii akacjowej." J. Agribus. Rural Dev. 17.3 (2010): 67-73.
APA Artur Kraszkiewicz (2010). Ekonomiczno-energetyczna wartość drewna robinii akacjowej. J. Agribus. Rural Dev. 17 (3), 67-73
ISO 690 KRASZKIEWICZ, Artur. Ekonomiczno-energetyczna wartość drewna robinii akacjowej. J. Agribus. Rural Dev., 2010, 17.3: 67-73.
Adres do korespondencji:
dr inż. Artur Kraszkiewicz, Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland
Email do korespondencji:
artur.kraszkiewicz@up.lublin.pl