Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (17) 2010

Maria Grzybek, Marta Kawa

Rodzaj i cechy produktów regionalnych, pochodzących z West Yorkshire w Wielkiej Brytanii

Type and characteristics of the regional products from West Yorkshire UK

Abstract: The article presents the results of studies conducted among 200 British consumers who examined the characteristics of regional products, from West Yorkshire in the UK. The opinion showed that the highest scores obtained freshness and flavour of these goods. The appearance and packing of these products were evaluated at a good level. Consumers turned their attention to relatively high prices offered to regional products. They critically commented on the advertising campaigns that affect the growth of demand.
Streszczenie w języku polskim: O rozwoju rynku produktów regionalnych decydują ich cechy. Mieszkańcy regionu West Yorkshire oceniali te produkty pod względem zróżnicowanych takich cech, jak: smak, świeżość, wygląd, asortyment, cena, opakowanie, reklama.

Słowa kluczowe: regional products, product features, Yorkshire Region

Słowa kluczowe w języku polskim: produkty regionalne, cechy produktów, region Yorkshire

PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom17/zeszyt3/art_3_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Grzybek, Maria, and Marta Kawa. "Rodzaj i cechy produktów regionalnych, pochodzących z West Yorkshire w Wielkiej Brytanii ." J. Agribus. Rural Dev. 17.3 (2010): 31-38.
APA Maria Grzybek, Marta Kawa (2010). Rodzaj i cechy produktów regionalnych, pochodzących z West Yorkshire w Wielkiej Brytanii . J. Agribus. Rural Dev. 17 (3), 31-38
ISO 690 GRZYBEK, Maria, KAWA, Marta. Rodzaj i cechy produktów regionalnych, pochodzących z West Yorkshire w Wielkiej Brytanii . J. Agribus. Rural Dev., 2010, 17.3: 31-38.
Adres do korespondencji:
dr hab. Maria Grzybek, prof. UR, Katedra Marketingu, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Ćwiklińskiej 2b, 35-601 Rzeszów, Poland
Email do korespondencji:
cisek.justyna@gmail.com