Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (15) 2010

Małgorzata Żolik

Wdrażanie inicjatywy LEADER+ w krajach UE-10 w latach 2004-2006

Implementation of LEADER+ program in the new member states of UE

Abstract: The article discusses the aspects connected with implementation of LEADER+ type measures in new member states. The work presents characteristics of new partnerships and the sources and the level of financial support.
Streszczenie w języku polskim: W pracy omówiono wdrażanie inicjatywy LEADER w nowych krajach członkowskich, które dołączyły do Unii Europejskiej w 2004 roku. Przeprowadzono charakterystyki powstałych partnerstw, analizie poddano także źródła, stopień i kierunki wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na działanie.

Słowa kluczowe: Program LEADER, new member states, rural areas, development

Słowa kluczowe w języku polskim: Program LEADER, obszary wiejskie, rozwój, UE-10

PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom15/zeszyt1/art_11_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Żolik, Małgorzata. "Wdrażanie inicjatywy LEADER+ w krajach UE-10 w latach 2004-2006 ." J. Agribus. Rural Dev. 15.1 (2010): 133-146.
APA Małgorzata Żolik (2010). Wdrażanie inicjatywy LEADER+ w krajach UE-10 w latach 2004-2006 . J. Agribus. Rural Dev. 15 (1), 133-146
ISO 690 ŻOLIK, Małgorzata. Wdrażanie inicjatywy LEADER+ w krajach UE-10 w latach 2004-2006 . J. Agribus. Rural Dev., 2010, 15.1: 133-146.
Adres do korespondencji:
mgr Małgorzata Żolik Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Pol-skiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Email do korespondencji:
zolik@up.poznan.pl