Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (15) 2010

Izabela Lipińska

Rolnicza umowa produkcyjna w prawie amerykańskim

Agricultural production contract in American law

Abstract: Nowadays agricultural production is more and more based on the production contracts. There are many types of them that can be conducted by a farmer and processing plants, brokers, etc. Signing the contract a farmer reduces the production risk and stabilizes his revenue. Because the legal system varies from state to state there are some regularities and models that can be followed. Unfortunately the differences do not allow to define one common pattern of contact.
Streszczenie w języku polskim: Obecnie większość produktów rolnych jest wytwarzanych i dostarczanych w oparciu o umowy produkcyjne. Istnieje wiele typów kontraktów, które potencjalnie mogą być zawierane przez rolników z przetwórcami, pośrednikami, etc. Zawierając umowę producent rolny zmniejsza ryzyko produkcji oraz stabilizuje dochód. Z uwagi na to, że pomiędzy poszczególnymi stanami istnieją duże różnice we wzorcach omawiany kontraktów, dlatego też nie jest możliwe określenie jednego wspólnego ich modelu.

Słowa kluczowe: contracts, contracting, marketing contracts, production contracts, vertical integration, vertical coordination

Słowa kluczowe w języku polskim: umowa, kontraktacja, umowa marketingowa, umowa produkcyjna, integracja horyzontalna, współpraca horyzontalna

PDF in angielskim Publikacja w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom15/zeszyt1/art_9.pdf
PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom15/zeszyt1/art_9_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Lipińska, Izabela. "Agricultural production contract in American law ." J. Agribus. Rural Dev. 15.1 (2010): 109-120.
APA Izabela Lipińska (2010). Agricultural production contract in American law . J. Agribus. Rural Dev. 15 (1), 109-120
ISO 690 LIPIńSKA, Izabela. Agricultural production contract in American law . J. Agribus. Rural Dev., 2010, 15.1: 109-120.
Adres do korespondencji:
dr Izabela Lipińska, Katedra Zarządzania i Prawa, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Email do korespondencji:
lipinska@up.poznan.pl