Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (15) 2010

Esendugue Greg Fonsah, Yingzhuo Yu, Cesar Escalante, A Stanley Culpepper, Xiaohui (Sarah) Deng

Efekt substytucji bromku metylu (mb) w fumigacji w siewie bezpośrednim w uprawie pieprzu na południowym wschodzie

Comparative yield efficiencies of methyl bromide substitute fumigants and mulching systems for pepper production in the Southeast

Abstract: Methyl Bromide (MB) is one of the most effective and widely used commercial chemicals in agriculture and non-agricultural sectors respectively. The decision to phase-out MB by 2005 set the stage for scientists to come up with a non-less-toxic replacement alternative or combinations thereof. This study focused on comparing yield efficiencies of different MB substitute fumigants and mulching systems for pepper production in the Southeast. Results of this study depicted that pepper production is potentially maximized under the tel-pic-vap treatment which is the only fumigation method that yielded significant differences relative to at least one other alternative approach.
Streszczenie w języku polskim: Bromek metylu (MB) jest jedną z najbardziej skutecznych i powszechnie stosowanych substancji chemicznych w rolnictwie i niektórych sektorach pozarolniczych. Decyzja w sprawie wycofania MB do 2005 roku zainspirowała naukowców do wynalezienia mniej toksycznych alternatyw dla tej substancji. Niniejsze opracowanie koncentruje się na porównywaniu efektywności fumigantów różnych alternatyw MB.

Słowa kluczowe: Methyl Bromide, Replacement alternatives, Fumigants, pepper, mulch, yield, efficiency

Słowa kluczowe w języku polskim: bromek metylu, metody alternatywne fumiganty, pieprz, wydajność, efektywność

PDF in angielskim Publikacja w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom15/zeszyt1/art_5.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Fonsah, Esendugue Greg, et al. "Comparative yield efficiencies of methyl bromide substitute fumigants and mulching systems for pepper production in the Southeast ." J. Agribus. Rural Dev. 15.1 (2010): 55-65.
APA Esendugue Greg Fonsah, Yingzhuo Yu, Cesar Escalante, A Stanley Culpepper, Xiaohui (Sarah) Deng (2010). Comparative yield efficiencies of methyl bromide substitute fumigants and mulching systems for pepper production in the Southeast . J. Agribus. Rural Dev. 15 (1), 55-65
ISO 690 FONSAH, Esendugue Greg, et al. Comparative yield efficiencies of methyl bromide substitute fumigants and mulching systems for pepper production in the Southeast . J. Agribus. Rural Dev., 2010, 15.1: 55-65.
Adres do korespondencji:
prof. Esendugue Greg Fonsah, Department of Ag & Applied Economics, University of Georgia, P.O. Box 1209, 15 RDC Rd, Tifton, GA 31793
Email do korespondencji:
gregfonsah@yahoo.com