Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (15) 2010

Grażyna Adamczyk

Zróżnicowanie profilu ekonomicznego i wybranych aspektów aktywności rynkowej w grupach wiekowych młodych konsumentów

Diversification of the economic profile and selected aspects of market activity in age groups of young consumers

Abstract: In the article an influence of the age of young consumers on chosen economic aspects of their market activity was described. It is stated that with the age of young consumers their purchasing fund and sources of its recruiting were increasing. Teenagers (secondary-school people) more often demonstrate also a tendency to save money to concrete objectives, e.g. holidays, travels, training, but their current expenses are concentrating mainly around different active or passive forms of spending free time. Older teenagers are also more critical in relation to advertisements, and price and different instruments of sales promotion are factors which are exerting a significant influence on their purchase decisions. With the growth of importance of goods in the hierarchy of satisfying needs, role of determinants of choice besides the price, also a brand of the product are assumed.
Streszczenie w języku polskim: Dzieci i młodzież coraz częściej posiadają własne środki finansowe, dzięki którym mogą realizować różne formy aktywności rynkowej. Podejmują autonomiczne decyzje dotyczące zakupu drobnych produktów dla siebie, a także aktywnie uczestniczą w zakupach rodzinnych pełniąc różne role, począwszy od informatorów o produktach aż po decydentów. Poprzez uważną obserwację rynku coraz częstsze uczestnictwo w nim, decyzje młodych ludzi ewoluują od tych impulsowych w kierunku bardziej racjonalnych. Pełen udział w procesach rynkowych młodych ludzi jest jednak ograniczony przez różne czynniki, m.in. wiek konsumenta, jego dochód, czynniki prawne czy społeczne. 

Słowa kluczowe: young consumer, consumer age, market activity, economic profile

Słowa kluczowe w języku polskim: młody konsument, wiek konsumenta, aktywność rynkowa, profil ekonomiczny

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom15/zeszyt1/art_1.pdf
PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom15/zeszyt1/art_1_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Adamczyk, Grażyna. "Zróżnicowanie profilu ekonomicznego i wybranych aspektów aktywności rynkowej w grupach wiekowych młodych konsumentów." J. Agribus. Rural Dev. 15.1 (2010): 5-15.
APA Grażyna Adamczyk (2010). Zróżnicowanie profilu ekonomicznego i wybranych aspektów aktywności rynkowej w grupach wiekowych młodych konsumentów. J. Agribus. Rural Dev. 15 (1), 5-15
ISO 690 ADAMCZYK, Grażyna. Zróżnicowanie profilu ekonomicznego i wybranych aspektów aktywności rynkowej w grupach wiekowych młodych konsumentów. J. Agribus. Rural Dev., 2010, 15.1: 5-15.
Adres do korespondencji:
Katedra Rynku i Marketingu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Email do korespondencji:
adamczyk@up.poznan.pl