Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (13) 2009

Felicyta Walczak, Anna Tratwal, Maria Golinowska

Opłacalność zwalczania chorób grzybowych pszenicy ozimej w Polsce w latach 1998-2007

Cost-effectiveness of fungal diseases control in winter wheat cultivations in Poland in 1998-2007

Abstract: The main result of many years pest/diseases monitoring provided by Plant Protection and Seed Health Inspection Service in collaboration with Plant Protection Institute is the tendency of pests and diseases spread as well as their regionalization. Cost--effectiveness was measured by cost-effectiveness indicators, and the best results were obtained in opolskie, dolnośląskie wielkopolskie – regions where the yields were highest.
Streszczenie w języku polskim: Dzięki wieloletniemu monitoringowi gospodarczo ważnych agrofagów, opartego na współpracy Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego z Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa, uzyskiwany jest obraz zmian dotyczących rejonizacji oraz rozprzestrzeniania się chorób i szkodników roślin uprawnych. Opłacalność zwalczania chorób grzybowych mierzona za pomocą orientacyjnych wskaźników opłacalności najkorzystniejsza była w województwach, które uzyskiwały wysokie plony, a były to: opolskie, dolnośląskie i wielkopolskie.

Słowa kluczowe: fungal diseases, winter wheat, field, prices, cost-effectiveness

Słowa kluczowe w języku polskim: choroby grzybowe, pszenica ozima, plony, ceny, opłacalność

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom13/zeszyt3/art_27.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Walczak, Felicyta, et al. "Opłacalność zwalczania chorób grzybowych pszenicy ozimej w Polsce w latach 1998-2007." J. Agribus. Rural Dev. 13.3 (2009): 227-234.
APA Felicyta Walczak, Anna Tratwal, Maria Golinowska (2009). Opłacalność zwalczania chorób grzybowych pszenicy ozimej w Polsce w latach 1998-2007. J. Agribus. Rural Dev. 13 (3), 227-234
ISO 690 WALCZAK, Felicyta, TRATWAL, Anna, GOLINOWSKA, Maria. Opłacalność zwalczania chorób grzybowych pszenicy ozimej w Polsce w latach 1998-2007. J. Agribus. Rural Dev., 2009, 13.3: 227-234.
Adres do korespondencji:
dr hab. Felicyta Walczak, Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, ul. W. Węgorka 20, 60-318 Poznań, Poland
Email do korespondencji:
F.Walczak@ior.poznan.pl