Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (13) 2009

Anna Borecka

Efektywność produkcji żywca wieprzowego w gospodarstwach regionu Polski południowo-wschodniej w zależności od wielkości skali produkcji

Efficiency of live pig production in farms from south-eastern Poland according to scale of production

Abstract: The aim of the paper was to estimate economic and production efficiency of farm pig production in the Podkarpacie region. Economic results were presented in different scale of production. The survey was conducted in 65 individual farms. It was stated that pig production brought losses to majority of the producers independently of the scale of their production.
Streszczenie w języku polskim: W pracy dokonano oceny efektywności ekonomicznej oraz produkcyjnej chowu trzody chlewnej w regionie Podkarpacia. Porównano trzy grupy gospodarstw rolnych wyspecjalizowanych w produkcji żywca wieprzowego. Badania przeprowadzono w 65 indywidualnych gospodarstwach o różnej skali produkcji. Stwierdzono, iż chów trzody chlewnej przyniósł straty większości producentów, niezależnie od skali produkcji. Jedynie w gospodarstwach o największej skali produkcji uzyskano dodatni dochód z produkcji trzody chlewnej.

Słowa kluczowe: productive efficiency, economic efficiency, scale of production, pigs

Słowa kluczowe w języku polskim: efektywność produkcyjna, efektywność ekonomiczna, skala produkcji, trzoda chlewna

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom13/zeszyt3/art_3.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Borecka, Anna. "Efektywność produkcji żywca wieprzowego w gospodarstwach regionu Polski południowo-wschodniej w zależności od wielkości skali produkcji." J. Agribus. Rural Dev. 13.3 (2009): 19-24.
APA Anna Borecka (2009). Efektywność produkcji żywca wieprzowego w gospodarstwach regionu Polski południowo-wschodniej w zależności od wielkości skali produkcji. J. Agribus. Rural Dev. 13 (3), 19-24
ISO 690 BORECKA, Anna. Efektywność produkcji żywca wieprzowego w gospodarstwach regionu Polski południowo-wschodniej w zależności od wielkości skali produkcji. J. Agribus. Rural Dev., 2009, 13.3: 19-24.
Adres do korespondencji:
dr inż. Anna Borecka, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Technologii, Ekologii i Ekonomiki Produkcji Zwierzęcej, 32-083 Balice k. Krakowa, Poland
Email do korespondencji:
aborecka@izoo.krakow.pl