Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (12) 2009

Sławomir Zawisza, Magdalena Kodranc

Tendencje na rynku produktów dżemowych na przykładzie Bydgoszczy

Trends on market of fruit preserves on the example of Bydgoszcz

Abstract: The market of fruit preserves, including jams, marmalades, plum spreads, conserves and roasted fruits is characterised by some specificity. It is due to the fact that these products belong to the group of FMCG sector with a huge range of substitutes. The universality of these products causes that this sector is very popular among manufacturers. The main players on this market are Agros Nova – the owner of Łowicz brand, Kotlin – the owner of Sorella brand and Stovit – the owner of Konfitura Babuni brand. In September and November 2006, there was carried out a research on the group of 200 respondents, and its main objective was to determine the importance of factors which customers follow doing shopping. In this research the method of questionnaire survey was used. The research proves that for the most respondents the most important factor determining the purchase is the price and brand. The most popular and appreciated by respondents were products of firms, such as: Łowicz and Stovit. Konfitura Babuni enjoyed the most popularity among the products of the Bydgoszcz Stovit company. According to the survey, women were more familiar with the products and they were better at recognising brands. The respondents usually did shopping 2 times a month. The four tastes preferred by consumers were: cherry, strawberry, plum and peach. Slightly more than half of the respondents declared that they attached importance to the amount of preservatives contained in the product. This kind of approach was more often observed in women, but also among people at the ages between 30 and 39 and respondents whose incomes were higher, more than 2000 PLN.
Streszczenie w języku polskim: Głównym celem badania przeprowadzonego w miesiącach od września do listopada 2006 roku na grupie 200 respondentów było określenie ważności cech, którymi kierują się oni podczas zakupu. W badaniu zastosowano metodę pomiaru ankietowego. Z badań wynika, że dla większości respondentów najważniejszym czynnikiem determinującym zakup jest cena i marka. Wśród respondentów najbardziej znane i najczęściej kupowane były produkty firm: Łowicz i Stovit. Spośród produktów bydgoskiego Stovitu największym uznaniem cieszyła się Konfitura Babuni. Większą znajomością produktów oraz umiejętnością rozpoznawania firm wykazywały się kobiety. Badane osoby dokonywały zakupów najczęściej dwa razy w miesiącu. W preferencjach smakowych dżemów dominowały cztery smaki: wiśniowy, truskawkowy, śliwkowy i brzoskwiniowy. Nieco ponad połowa respondentów deklarowała, że zwraca uwagę na zawartość środków konserwujących w kupowanych produktach; częściej takie postawy zaobserwowano u kobiet. Szczególną uwagę na to zwracały też osoby w wieku 30-39 lat oraz respondenci dysponujący większymi dochodami, powyżej 2000 zł miesięcznie.

Słowa kluczowe: agribusiness, market, fruit preserves, trends

Słowa kluczowe w języku polskim: agrobiznes, rynek, produkty dżemowe, tendencje

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom12/zeszyt2/art_33.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Zawisza, Sławomir, and Magdalena Kodranc. "Tendencje na rynku produktów dżemowych na przykładzie Bydgoszczy." J. Agribus. Rural Dev. 12.2 (2009): 287-293.
APA Sławomir Zawisza, Magdalena Kodranc (2009). Tendencje na rynku produktów dżemowych na przykładzie Bydgoszczy. J. Agribus. Rural Dev. 12 (2), 287-293
ISO 690 ZAWISZA, Sławomir, KODRANC, Magdalena. Tendencje na rynku produktów dżemowych na przykładzie Bydgoszczy. J. Agribus. Rural Dev., 2009, 12.2: 287-293.
Adres do korespondencji:
dr hab. inż. Sławomir Zawisza, prof UTP, Katedra Ekonomiki i Doradztwa w Agrobiznesie, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, ul. S. Kaliskiego 7, bud. 3.1, 85-789 Bydgoszcz, Poland
Email do korespondencji:
zawisza@utp.edu.pl