Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (12) 2009

Karol Wajszczuk, Jacek Wawrzynowicz, Bogusław Śliwczyński

Koncepcja oprogramowania komputerowego do identyfikacji i analizy kosztów logistyki w przedsiębiorstwach rolnych

The concept of computer software designed to identify and analyse logistics costs in agricultural enterprises

Abstract: The study comprised research, development and computer programming works concerning the development of a concept for the IT tool to be used in the identification and analysis of logistics costs in agricultural enterprises in terms of the process-based approach. As a result of research and programming work an overall functional and IT concept of software was developed for the identification and analysis of logistics costs for agricultural enterprises.
Streszczenie w języku polskim: Przeprowadzono prace badawcze, rozwojowe i programistyczne dotyczące opracowania koncepcji narzędzia informatycznego, służącego do identyfikacji i analizy kosztów logistyki w przedsiębiorstwach rolnych w ujęciu procesualnym. W wyniku tych prac stworzono ogólną koncepcję funkcjonalno-informatyczną oprogramowania, przeznaczonego do identyfikacji i analizy kosztów logistyki dla przedsiębiorstw rolnych.

Słowa kluczowe: logistics costs, computer software, process-based analysis, agricultural enterprises

Słowa kluczowe w języku polskim: koszty logistyki, oprogramowanie komputerowe, analiza procesowa, przedsiębiorstwa rolne

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom12/zeszyt2/art_31.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Wajszczuk, Karol, et al. "Koncepcja oprogramowania komputerowego do identyfikacji i analizy kosztów logistyki w przedsiębiorstwach rolnych." J. Agribus. Rural Dev. 12.2 (2009): 267-278.
APA Karol Wajszczuk, Jacek Wawrzynowicz, Bogusław Śliwczyński (2009). Koncepcja oprogramowania komputerowego do identyfikacji i analizy kosztów logistyki w przedsiębiorstwach rolnych. J. Agribus. Rural Dev. 12 (2), 267-278
ISO 690 WAJSZCZUK, Karol, WAWRZYNOWICZ, Jacek, ŚLIWCZYńSKI, Bogusław. Koncepcja oprogramowania komputerowego do identyfikacji i analizy kosztów logistyki w przedsiębiorstwach rolnych. J. Agribus. Rural Dev., 2009, 12.2: 267-278.
Adres do korespondencji:
dr inż. Karol Wajszczuk, Katedra Zarządzania i Prawa, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Email do korespondencji:
wajszczuk@up.poznan.pl