Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (12) 2009

Marek Stachowiak

Koszty produkcji pomidorów i ogórków szklarniowych w latach 2004-2007

Production costs of greenhouse tomatoes and cucumbers in years 2004-2007

Abstract: The aim of the research was determination of the level of production costs of greenhouse vegetable in years 2004-2007. The research was carried out in object having at disposal 23-29 (ha) under protection surface, greenhouse tomatoes and cucumbers. The production of greenhouse tomatoes was profitable in the whole period of the research. In case of late greenhouse cucumbers were cultivated there it not profitable only in 2006, in the period remaining it ran beyond profitability insignificantly. Costs of production of greenhouse tomatoes were formed at the level of 2.12 (2007)-2.49 (2006) PLN•kg-1, early greenhouse cucumber: 1.32 (2006)-2.25 (2007) PLN•kg-1 and greenhouse late cucumber 1.77 (2004)-2.38 (2006) PLN•kg-1.
Streszczenie w języku polskim: Celem niniejszej pracy jest zbadanie poziomu kosztów produkcji warzyw szklarniowych w latach 2004-2007. Badania przeprowadzono w obiekcie dysponującym 23-29 (ha) powierzchni pod osłonami, w którym uprawiano głównie pomidory i ogórki szklarniowe. Produkcja pomidorów szklarniowych i ogórków szklarniowych wczesnych była opłacalna w całym okresie badań. Produkcja ogórków szklarniowych późnych w 2006 roku była nieopłacalna, w pozostałym okresie badań nieznacznie przekraczała granicę opłacalności. Koszty produkcji pomidorów szklarniowych kształtowały się na poziomie: 2,12 (w 2007 roku)-2,49 (w 2006 roku) PLN•kg-1, ogórków szklarniowych wczesnych: 1,32 (w 2006 roku)-2,25 (w 2007 roku) PLN•kg-1, zaś ogórków szklarniowych późnych 1,77 (w 2004 roku)-2,38 (w 2006 roku) PLN•kg-1.

Słowa kluczowe: horticulture, greenhouse, tomato, cucumber, costs of production

Słowa kluczowe w języku polskim: ogrodnictwo, szklarnie, pomidor, ogórek, koszty produkcji

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom12/zeszyt2/art_24.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Stachowiak, Marek. "Koszty produkcji pomidorów i ogórków szklarniowych w latach 2004-2007." J. Agribus. Rural Dev. 12.2 (2009): 201-207.
APA Marek Stachowiak (2009). Koszty produkcji pomidorów i ogórków szklarniowych w latach 2004-2007. J. Agribus. Rural Dev. 12 (2), 201-207
ISO 690 STACHOWIAK, Marek. Koszty produkcji pomidorów i ogórków szklarniowych w latach 2004-2007. J. Agribus. Rural Dev., 2009, 12.2: 201-207.
Adres do korespondencji:
dr inż. Marek Stachowiak, Katedra Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 24A, 50-363 Wrocław, Poland
Email do korespondencji:
marek.stachowiak@up.wroc.pl