Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (12) 2009

Jan Spiak

Ocena sprawności realizacji funkcji zarządzania na przykładzie przedsiębiorstwa rolniczego

Evaluation of realisation of management efficiency on the basis of an agricultural enterprise

Abstract: In this compilation an evaluation of realisation of standard management functions in an enterprise has been made. The system used for measurement and evaluation of such functions as: planning, organising, motivating and controlling, is based on a praxeological measurement system. Economic indicators and evaluation marks used in the compilation allowed, in an objective way, to determine the realisation of certain functions and to evaluate the efficiency of managing an enterprise in a yearly span.
Streszczenie w języku polskim: W opracowaniu przedstawiono próbę oceny punktowej realizacji standardowych funkcji zarządzania w przedsiębiorstwie. Zastosowany system pomiaru i oceny, spełniający funkcje: planowania, organizowania, motywowania i kontroli, wykorzystuje prakseologiczny system miar. Wskaźniki ekonomiczne i opracowane stopnie oceny pozwoliły w sposób obiektywny określić realizację poszczególnych funkcji i punktowo ocenić sprawność zarządzania przedsiębiorstwem w okresie rocznym.

Słowa kluczowe: evaluation, efficiency, management, enterprise

Słowa kluczowe w języku polskim: ocena, sprawność, zarządzanie, przedsiębiorstwo

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom12/zeszyt2/art_23.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Spiak, Jan. "Ocena sprawności realizacji funkcji zarządzania na przykładzie przedsiębiorstwa rolniczego." J. Agribus. Rural Dev. 12.2 (2009): 195-200.
APA Jan Spiak (2009). Ocena sprawności realizacji funkcji zarządzania na przykładzie przedsiębiorstwa rolniczego. J. Agribus. Rural Dev. 12 (2), 195-200
ISO 690 SPIAK, Jan. Ocena sprawności realizacji funkcji zarządzania na przykładzie przedsiębiorstwa rolniczego. J. Agribus. Rural Dev., 2009, 12.2: 195-200.
Adres do korespondencji:
dr Jan Spiak, Katedra Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 24A, 50-363 Wrocław, Poland
Email do korespondencji:
jan.spiak@up.wroc.pl