Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (12) 2009

Tomasz Berbeka

Opłacalność produkcji zbóż w wybranych gospodarstwach na Dolnym Śląsku

Profitability of cereals production in selected farms in the Lower Silesia area

Abstract: The production of cereals in Poland has an influence on economic condition of majority of agricultural farms. The profitability of selected plants production decides about the level of income per area unit. Cereal market has been characterised through for the last 3 years by essential non-stability. For the research purposes on the area of the Lower Silesia have been selected farms from three area groups: 10.0-15.0 ha, 15.01-30.0 ha, 30.01-50.0 ha. The best effects from the range of profitability production have been noted in the second area group.
Streszczenie w języku polskim: Produkcja zbóż w Polsce wpływa na kondycję ekonomicznej większości gospodarstw rolnych. Opłacalność uprawy poszczególnych roślin decyduje o poziomie dochodu jednostki produkcyjnej. W ostatnich 3 latach rynek zbóż charakteryzuje się dużą niestabilnością. Dla celów badawczych na terenie Dolnego Śląska wybrano losowo gospodarstwa mieszczące się w grupach obszarowych o powierzchni: 1,0-15,0 ha, 15,01-30,0 ha, 30,01-50,0 ha. Najlepsze efekty z zakresu opłacalności produkcji zbóż odnotowano w drugim przedziale obszarowym.

Słowa kluczowe: profitability, cereal production, production costs, family farm

Słowa kluczowe w języku polskim: opłacalność, produkcja zbóż, koszty produkcji, gospodarstwo rodzinne

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom12/zeszyt2/art_3.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Berbeka, Tomasz. "Opłacalność produkcji zbóż w wybranych gospodarstwach na Dolnym Śląsku." J. Agribus. Rural Dev. 12.2 (2009): 19-25.
APA Tomasz Berbeka (2009). Opłacalność produkcji zbóż w wybranych gospodarstwach na Dolnym Śląsku. J. Agribus. Rural Dev. 12 (2), 19-25
ISO 690 BERBEKA, Tomasz. Opłacalność produkcji zbóż w wybranych gospodarstwach na Dolnym Śląsku. J. Agribus. Rural Dev., 2009, 12.2: 19-25.
Adres do korespondencji:
dr inż. Tomasz Berbeka, Katedra Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 24A, 50-363 Wrocław, Poland
Email do korespondencji:
tomasz.berbeka@up.wroc.pl