Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (12) 2009

Katarzyna Banaś

Kształtowanie się opłacalności produkcji drobiarskiej na przykładzie ferm Polski południowej

Profitability of poultry production on the sample of farms in South Poland

Abstract: The work presents analysis of poultry production profitability as well as factors which creates it on the sample of 26 farms from provinces: Małopolskie and Podkarpackie for years 2005-2007. Among production indices, index of feed consumption was analyzed which decreased from 1.92 in year 2005 to 1.87 kg/kg in year 2007. Price of feed was achieved opposite tendency – increasing from 0.88 PLN/kg in year 2005 to 0.98 PLN/kg in year 2007. As a consequence, increased price of feed caused that costs of feed increased in analyzed years from 1.69 in year 2005 to 1.83 PLN/kg in year 2007. Others components of costs – costs of production preparing and remaining costs practically stayed on the same level. To sum up, price of feed in the most degree influenced on the level of unit costs and profitability. Dynamics of total costs was on the level of 8% in the whole period included in this study. In the period included in the study the production of broiler chicken was profitable.
Streszczenie w języku polskim: W publikacji podjęto problematykę dotyczącą opłacalności produkcji rolniczej na przykładzie wybranych ferm drobiarskich Polski południowej w latach 2005-2007. W rozpatrywanym okresie produkcja żywca brojlerów była opłacalna. Opłacalność tuczu brojlerów zależy od wielu czynników, wśród których najważniejsze znaczenie mają cena za 1 kg żywca, poziom wskaźnika paszochłonności i koszty pasz.

Słowa kluczowe: profitability of production, broiler chicken production, South Poland

Słowa kluczowe w języku polskim: opłacalność produkcji, produkcja brojlerów, Polska południowa

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom12/zeszyt2/art_2.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Banaś, Katarzyna. "Kształtowanie się opłacalności produkcji drobiarskiej na przykładzie ferm Polski południowej." J. Agribus. Rural Dev. 12.2 (2009): 13-18.
APA Katarzyna Banaś (2009). Kształtowanie się opłacalności produkcji drobiarskiej na przykładzie ferm Polski południowej. J. Agribus. Rural Dev. 12 (2), 13-18
ISO 690 BANAś, Katarzyna. Kształtowanie się opłacalności produkcji drobiarskiej na przykładzie ferm Polski południowej. J. Agribus. Rural Dev., 2009, 12.2: 13-18.
Adres do korespondencji:
dr inż. Katarzyna Banaś, Katedra Agrobiznesu, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, Poland
Email do korespondencji:
rrbanas@cyf-kr.edu.pl