Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

SKŁAD RADY NAUKOWEJ "JOURNAL OF AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT":

 • Prof. Walenty Poczta – przewodniczący: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poland;

 • Prof. Encarnación Algaba, University of Seville, Spain;

 • Prof. Vito Fragnelli, University of Eastern Piedmont, Italy;

 • Prof. Clemens Fuchs: Neubrandenburg University of Applied Sciences, Germany;

 • Prof. Wojciech Józwiak: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Poland;

 • Prof. Dieter Kirschke: Humboldt-Universität zu Berlin, Germany;

 • Prof. A. Ali KoÇ: Akdeniz University, Turkey;

 • Prof. Alex F. Mc Calla: University of California, Davis, USA;

 • Prof. Heinrich Schüle: Nürtingen-Geislingen University, Germany;

 • Prof. Miroslav Svatoš: Czech University of Life Sciences Prague, Czech Republic;

 • Prof. Michał Sznajder: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poland;

 • Prof. Loren W. Tauer: Cornell University, Ithaca, USA;

 • Prof. Iveta Ubrežiová: Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia;

 • Prof. Jacques Viaene: Ghent University, Belgium;

 • Prof. Jerzy Wilkin: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, PAN, Poland.

 

SKŁAD KOMITETU REDAKCYJNEGO "JOURNAL OF AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT"

REDAKTOR NACZELNY KWARTALNIKA

Dr hab. Ewa Kiryluk-Dryjska
ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
e-mail: kiryluk-dryjska@up.poznan.pl

ZASTĘPCA REDAKTORA

Dr Agnieszka Baer-Nawrocka
tel. (+48) 61 846 63 73, e-mail: editor@jard.edu.pl

SEKRETARZ REDAKCJI KWARTALNIKA

Dr Małgorzata Kołodziejczak
tel. (+48) 61 846 63 77, e-mail: editor@jard.edu.pl

CZŁONKOWIE

Prof. Feliks Wysocki – redaktor statystyczny

Dr hab. Aleksandra Łuczak - redaktor statystyczny

Prof. Zbigniew Gołaś – redaktor tematyczny

Prof. Michał Jerzak – redaktor tematyczny

Prof. Władysława Łuczka – redaktor tematyczny

Chad Beaman – redaktor językowy

Paulina Wierzbicka – opracowanie redakcyjne

Stanisław Tuchołka – skład komputerowy

Dr Katarzyna Kita – indeksacja w bazach danych

Dawid Jabkowski – członek Komitetu

 

Wydawcą czasopisma „Journal of Agribusiness and Rural Development” jest:

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
ul. Witosa 45
61-693 Poznań
tel.  (48) 61 848 77 76, faks (48) 61 848 78 08
e-mail: wydawnictwo@up.poznan.pl
www.wydawnictwo.up-poznan.net

Czasopismo w 2011, 2013, 2014 i 2016 roku zostało dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

 

 • Promocja i popularyzacja nauki – grant 1074/P-DUN/2011
 • Promocja i popularyzacja nauki – grant  678/P-DUN/2013
 • Promocja i popularyzacja nauki – grant  658/P-DUN/2014
 • Promocja i popularyzacja nauki – grant  714/P-DUN/2016