Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (48) 2018

Kwiecień - Czerwiec 2018
Cover (Inner front) Zeszyt (2) 2018 - Okładka
Contents Zeszyt (2) 2018 - Spis treści

Spis treści:

Zeszyt 2 (48) 2018, DOI: 10.17306/J.JARD.2018.00395
Barbara Gołębiewska, Tomasz Pajewski
POSITIVE AND NEGATIVE EXTERNALITIES OF MANAGEMENT ILLUSTRATED BY THE CASE OF AGRICULTURAL PRODUCTION
Zeszyt 2 (48) 2018, DOI: 10.17306/J.JARD.2018.00414
Mateusz Jankiewicz
THE DEMOGRAPHIC AND LABOR MARKET CONDITIONS OF RURAL MUNICIPALITIES IN THE KUJAWSKO-POMORSKIE VOIVODESHIP
Zeszyt 2 (48) 2018, DOI: 10.17306/J.JARD.2018.00411
Rabirou Kassali, Lateef Olatunbosun Jimoh
COMPETITIVENESS IN RICE PRODUCTION IN OSUN STATE, NIGERIA: THE POLICY ANALYSIS MATRIX APPROACH
Zeszyt 2 (48) 2018, DOI: 10.17306/J.JARD.2018.00361
Ewa Kiryluk-Dryjska, Patrycja Beba
THE POTENTIAL FOR DEVELOPMENT OF NON-AGRICULTURAL ACTIVITIES IN RURAL AREAS OF NORTHWEST POLAND
Zeszyt 2 (48) 2018, DOI: 10.17306/J.JARD.2018.00413
Anna Kołodziejczak
THE 2007–2013 AGRI-ENVIRONMENTAL PROGRAM AS AN INSTRUMENT FOR THE RETARDATION OF NATURAL RESOURCES IN POLAND
Zeszyt 2 (48) 2018, DOI: 10.17306/J.JARD.2018.00407
Eugine Tafadzwa Maziriri, Miston Mapuranga
MODELING THE NEXUS BETWEEN ENTREPRENEURIAL MARKETING DIMENSIONS AND BUSINESS GROWTH AMONG SMALL AND MEDIUM AGRO-PROCESSING ENTERPRISES IN ZIMBABWE
Zeszyt 2 (48) 2018, DOI: 10.17306/J.JARD.2018.00378
Anna Murawska
A DIAGNOSIS OF THE LEVEL AND STRUCTURE OF RURAL HOUSEHOLDS’ INCOMES AND EXPENDITURES IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT IN POLAND
Zeszyt 2 (48) 2018, DOI: 10.17306/J.JARD.2018.00404
Iwona Nurzyńska
THE ROLE OF THE COMMON AGRICULTURAL POLICY IN STIMULATING RURAL JOBS IN POLAND
Zeszyt 2 (48) 2018, DOI: 10.17306/J.JARD.2018.00412
Uchenna Obih, Lloyd Baiyegunhi
CONSUMERS’ ACCEPTABILITY OF LOCAL RICE BRANDS IN NIGERIA. WHICH MARKETING FUNCTIONS REALLY MATTER?
Zeszyt 2 (48) 2018, DOI: 10.17306/J.JARD.2018.00409
Oluwafemi Oyedeji, Esther Awotunde, Ezekiel Ojediran1, Segun Fakayode
SOCIO-DEMOGRAPHIC DETERMINANTS OF SMALL SCALE FARMERS’ LAND TENURE SYSTEM IN KWARA STATE
Zeszyt 2 (48) 2018, DOI: 10.17306/J.JARD.2018.00402
Joanna Pawlak, Łukasz Kopiński, Dariusz Paszko, Barbara Banach-Albińska
LIQUIDITY AS A MEASURE OF EFFICIENCY OF FRUIT AND VEGETABLE PRODUCER GROUPS AND ORGANIZATIONS
Zeszyt 2 (48) 2018, DOI: 10.17306/J.JARD.2018.00389
Benedykt Pepliński
EXTERNAL COSTS OF OPEN-CAST LIGNITE MINING FOR THE AGRI-FOOD INDUSTRY (AS ILLUSTRATED BY THE EXAMPLE OF THE OCZKOWICE MINE)

Znaleziono 12 rekordów

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).